Interesując się tematyką fotowoltaiki, nie możemy przejść obojętnie obok nazewnictwa typowego dla tej branży. Często bowiem wspominani są prosumenci i warto dowiedzieć się więcej na ten temat. Kim więc jest prosument, czy opłaca się nim zostać, jak wygląda rozliczanie energii? Sprawdź w naszym artykule!

Prosument – definicja

Prosument w kontekście fotowoltaiki to najprościej mówiąc podmiot, który jest zarówno wytwórcą jak i odbiorcą energii (prądu) wytworzonej z odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Można przyjąć, że jest to zlepek słów “konsument” oraz “producent”, który najlepiej oddaje sytuację, w jakiej znajdują się te osoby. Nie odnosi się to tylko i wyłącznie do fotowoltaiki, ale do ogólnej sytuacji na rynku, w którym prosument może współtworzyć ulubioną markę, a także korzystać z jej usług czy produktów.

Początkowo, prosument był definiowany jako odbiorca końcowy kupujący energię elektryczną, jednocześnie ją wytwarzając poprzez własne panele fotowoltaiczne, jednakże nowelizacja OZE delikatnie zmieniła tą definicję. Według ustawy:

Prosument jest osobą wytwarzającą energię elektryczną (prąd zmienny) z OZE na własne potrzeby za pomocą mikroinstalacji (instalacji fotowoltaicznej), a jednocześnie magazynuje ją i przekazuje nadwyżkę prądu do sieci energetycznej (dostawcy).Warto tutaj jednoznacznie zaznaczyć, że przekazywana energia nie może być przeważającą częścią działalności gospodarczej – może dojść do sytuacji, w której prosument nie jest przedsiębiorcą.

Firma także może zostać prosumentem!

Właściciele firm także mogą produkować własną energię elektryczną, wykorzystywać ją na swoje potrzeby, a nadwyżka, która zostanie wytworzona, może zostać odsprzedana według bardzo korzystnego systemu opustów. Jest to pakiet prosumencki, który jest zawarty w nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Przedsiębiorstwo, które zostanie prosumentem może liczyć na wiele korzyści. Jest to m.in. możliwość rozliczania prądu w dłuższym okresie czasu, dzięki czemu firma może korzystać z wyprodukowanej przez siebie energii w czasie mniejszej efektywności paneli fotowoltaicznych. W skrócie, chodzi o to, że przedsiębiorstwo może oddać do sieci niewykorzystaną energię, z późniejszą możliwością jej odbioru. Wcześniej z tej opcji korzystać mogły jedynie gospodarstwa domowe.

Dzięki zostaniu prosumentem, przedsiębiorstwa mogą liczyć na duże oszczędności oraz praktycznie bezpłatny prąd.

Wiele firm, które posiada ogromny dach lub płaski grunt, może zagospodarować je pod instalacje fotowoltaiczne. Dzięki temu można wyprodukować dużą ilość energii latem, a zimą ją odebrać (w maksymalnej ilości 70-80%) i w ten sposób zaoszczędzić na rachunkach za prąd.

Czy zostanie prosumentem się opłaca?

Panele fotowoltaiczne to inwestycja, która zwraca się dopiero po kilku latach i dopiero wtedy można zobaczyć jej opłacalność. Dzięki mikroinstalacji, jej właściciel nie płaci za zużywany prąd, a jedynie taryfę handlową w wysokości kilkunastu złotych miesięcznie. W ten sposób, jest on niewrażliwy na podwyżki cen prądu.

Należy jednak pamiętać, że system rozliczenia nie jest niczym pewnym i mogą wejść nowelizacje, które drastycznie go zmienią.

Rozpoczęły się także rozmowy nad wprowadzeniem prosumenta zbiorowego. Polegałby on na umowie między wieloma osobami, które korzystają z instalacji fotowoltaicznej. Jest wtedy możliwy montaż paneli fotowoltaicznych na dachach bloków czy domów wielorodzinnych i wprowadza konieczność nowego sposobu rozliczania z siecią energetyczną.

Dodatkowo, można usłyszeć czasem także o prosumencie wirtualnym, który wytwarzać i pobierać energię będzie z instalacji fotowoltaicznej, która znajduje się zdala od miejsca zamieszkania. Dzięki temu, z ogniw słonecznych mogą korzystać osoby, które ze względu na ograniczenia lokalizacji, nie mogą wybudować instalacji u siebie.

Fotowoltaika to przede wszystkim inwestycja długofalowa. Zdecydowanie jest ona pewniejsza niż jakiekolwiek kredyty czy lokaty. Słońce będzie świecić przez wiele milionów lat, a nie można powiedzieć tego z taką pewnością o niektórych instytucjach finansowych.

Jakie są zasady rozliczania wyprodukowanej energii przez prosumenta?

Każdy prosument odnawialnych źródeł energii mogą zbilansować energię, która jest pobierana z prądem wprowadzonym do sieci, od daty podłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci.
Poniżej przedstawiamy współczynniki ilościowe niezbędne do rozliczenia, które są zależne od mocy instalacji fotowoltaicznej:

  • instalacja fotowoltaiczna do 10 kW: 0,8 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci,
  • instalacja powyżej 10 kW: 0,7 kWh (energii pobranej) dla każdej 1 kWh wprowadzonej do sieci.

Ostatnia aktualizacja